lut
26
2015
Konkurs wielkanocny

Data: 26 lutego 2015


Gminna Biblioteka Publiczna w Mszanie

zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w konkursie

pt. ”Najpiękniejszy stroik wielkanocny”.

Technika wykonania prac jest dowolna.

Prosimy o składanie gotowych prac w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Mszanie lub jej filiach w Połomi, Gogołowej do dnia 01.04.2015r.

Prezentacja prac odbędzie się w GBP w Mszanie w dniach 10-30.04.2015r.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!!!! wielk

Regulamin konkursu pt. „Najpiękniejszy stroik wielkanocny”.

I. Organizator:

Gminna Biblioteka Publiczna w Mszanie

II. Cele Konkursu:

1.Propagowanie tradycji związanej z tematyką Świąt Wielkanocnych.

2. Aktywizacja mieszkańców do twórczego myślenia.

III. Przedmiot Konkursu:

Stroik wielkanocny.

IV. Uczestnicy:

Prawo udziału w konkursie ma każdy zainteresowany: dziecko, młodzież, dorosły.

V. Warunki Konkursu:

1. Technika wykonania jest dowolna.

2. Uczestnik winien dostarczyć maksymalnie 3 prace.

3. Prace wielkanocne powinny być dostarczone do Gminnej Biblioteki Publicznej w Mszanie lub filii w Połomi lub Gogołowej do dnia 01.04.2015 r. wraz z opisem: imię i nazwisko, adres, numer kontaktowy.

VI. Rozstrzygnięcie i nagrody:

1.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10.04.2015r.

2. Oceny prac dokona powołane przez organizatora komisja konkursowa, która przyzna nagrody rzeczowe.

3.Decyzja komisji jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

4.Organizator poinformuje zwycięzców o dokładnym terminie wręczenia nagród.

5.Prace przekazane na konkurs przechodzą na własność organizatora.

VII. Inne:           

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

2. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator Konkursu.

3. Zgłoszenie prac do konkursu uważane będzie za uznanie warunków regulaminu oraz wyrażenia zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 nr 133 poz. 883).

Dodane przez
AB
Młodszy bibliotekarz w filii nr 2 w Gogołowej
Gminna Biblioteka Publiczna w Mszanie
44-325 Mszana
Mickiewicza 92

Kontakt
Godziny otwarcia
Filia nr 1 - Biblioteka w Połomi
44-323 Połomia
Szkolna 17

Kontakt
Godziny otwarcia
Filia nr 2 - Biblioteka w Gogołowej
44-323 Gogołowa
Wiejska 89

Kontakt
Godziny otwarcia

Dla osób niedowidzących

  1. Wybierz styl kontrastu
  2. Wybierz rozmiar czcionki

Zastosuj