lis
23
2015
Konkurs "Najpiękniejsza kartka bożonarodzeniowa"

Data: 23 listopada 2015


Motorcycle Details

 

Zbliża się piękny czas świąt Bożego Narodzenia, kiedy wysyłamy sobie kartki ze świątecznymi życzeniami. W związku z tym, Gminna Biblioteka Publiczna w Mszanie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w konkursie pn.Najpiękniejsza kartka bożonarodzeniowa”. Zadaniem uczestników jest przedstawienie nastroju oraz tradycji Świąt Bożego Narodzenia w postaci kartki świątecznej. Technika wykonania pracy jest dowolna (malowanie, wyklejanie, wydrapywanie, formy graficzne, techniki mieszane itp.). Każdy uczestnik może dostarczyć maksymalnie 3 prace zawierające opis: imię i nazwisko, adres, numer kontaktowy. Na prace czekamy do 21.12.2015r. w Bibliotece w Mszanie, Połomi i Gogołowej. Najlepsze kartki zostaną nagrodzone.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!!!

Regulamin konkursu pn. „Najpiękniejsza kartka bożonarodzeniowa”

 I. Organizator:

Gminna Biblioteka Publiczna Mszana

II. Cele Konkursu:

1. Propagowanie tradycji związanej z tematyką Świąt Bożego Narodzenia.

2. Aktywizacja mieszkańców do twórczego myślenia.

III. Przedmiot Konkursu:

Kartka bożonarodzeniowa.

IV. Uczestnicy:

Prawo udziału w konkursie ma każdy zainteresowany: dziecko, młodzież, dorosły.

V. Warunki Konkursu:

1. Technika wykonania jest dowolna.

2. Uczestnik winien dostarczyć maksymalnie 3 prace.

3. Prace powinny być dostarczone do Gminnej Biblioteki Publicznej w Mszanie lub filii w Połomi lub Gogołowej do dnia 21.12.2015 r. wraz z opisem: imię i nazwisko, adres, numer kontaktowy.

VI. Rozstrzygnięcie i nagrody:

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w styczniu 2016r.

2. Oceny prac dokona powołane przez organizatora komisja konkursowa, która przyzna nagrody.

3. Decyzja komisji jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

4. Organizator poinformuje zwycięzców o dokładnym terminie wręczenia nagród.

5. Prace przekazane na konkurs przechodzą na własność organizatora.

VII. Inne:           

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

2. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator Konkursu.

3. Zgłoszenie prac do konkursu uważane będzie za uznanie warunków regulaminu oraz wyrażenia zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 nr 133 poz. 883).

 

 

Dodane przez
AB
Młodszy bibliotekarz w filii nr 2 w Gogołowej
Gminna Biblioteka Publiczna w Mszanie
44-325 Mszana
Mickiewicza 92

Kontakt
Godziny otwarcia
Filia nr 1 - Biblioteka w Połomi
44-323 Połomia
Szkolna 17

Kontakt
Godziny otwarcia
Filia nr 2 - Biblioteka w Gogołowej
44-323 Gogołowa
Wiejska 89

Kontakt
Godziny otwarcia

Dla osób niedowidzących

  1. Wybierz styl kontrastu
  2. Wybierz rozmiar czcionki

Zastosuj