sty
11
2017
Książki naszego dzieciństwa

Data: 11 stycznia 2017


Zapraszamy  do udziału w nowym konkursie naszej biblioteki. Od stycznia na łamach "Naszych Wieści Gminnych" będą pojawiały się cytaty z wybranych dzieł literatury dziecięcej zadaniem czytelnika będzie odgadnięcie z jakiego dzieła pochodzi dany fragment - podać tytuł i autora dzieła.

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNICZEGO PT. „KSIĄŻKI NASZEGO DZIECIŃSTWA”.

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Mszanie jest organizatorem konkursu dla czytelników zwanej dalej Konkursem.

2. Celem Konkursu jest promocja czytelnictwa.

3. Konkurs ogłaszany jest cyklicznie w miesięczniku  „Nasze Wieści Gminne”.

4. Pracownicy GBP, współpracownicy oraz najbliżsi członkowie ich rodzin nie mogą brać udziału w Konkursie.

§ 2

Uczestnicy konkursu

1. W Konkursach może wziąć udział osoba fizyczna, która spełnia wszystkie warunki niniejszego Regulaminu.

2. W celu weryfikacji uczestnika lub wydania zwycięzcy nagrody konkursowej, uczestnik Konkursu jest zobowiązany do podania swojego imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu oraz adresu e-mail.

3. Imię i nazwisko zwycięzcy Konkursu może być ujawnione publicznie na stronie internetowej na stronie naszej Biblioteki oraz w „Naszych Wieściach Gminnych”.

4. Przystąpienie do Konkursu poprzez wykonanie czynności, o których mowa w niniejszym Regulaminu oznacza, że Uczestnik akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Konkursów.

 § 3

Zasady Konkursów

1. Aby wziąć udział w konkursie należy przysłać (na kartce pocztowej lub drogą e-mail) lub donieść do GBP w Mszanie lub do jej filii, rozwiązanie poszczególnych zagadek, które będą ukazywać się cyklicznie w miesięczniku „Nasze Wieści Gminne”.

2. Przy odpowiedziach na daną zagadkę należy podać swoje dane ( imię, nazwisko, adres, nr telefonu oraz adres e-mail).

3. Szczegóły Konkursu będą opisywać dokładną instrukcję postępowania dla konkursu, ze wskazaniem warunków przystąpienia do konkursu, zadania konkursowego, zgłoszenia rozwiązania, terminów rozpoczęcia.

§ 4

Nagroda

1. Nagrodą w Konkursie są książki dla 3 kategorii uczestników:

    •  dla dzieci
    •  dla młodzieży
    • dla dorosłych

§ 5

Publikacja Regulaminu Konkursu

 1. Z treścią Regulaminu oraz ewentualnymi zmianami Regulaminu można się zapoznać w GBP w Mszanie oraz jej filiach.

§ 6

Ochrona danych osobowych

 1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celu realizacji i rozstrzygnięcia Konkursu oraz wydania nagrody a także w innych działaniach podejmowanych przez GBP w Mszanie, mających na celu promocję czytelnictwa i literatury.

2. Uczestnik Konkursu ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

3. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe.

ksiazka mojego dziecinstwa

Dodane przez
MW
Bibliotekarz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mszanie
Gminna Biblioteka Publiczna w Mszanie
44-325 Mszana
Mickiewicza 92

Kontakt
Godziny otwarcia
Filia nr 1 - Biblioteka w Połomi
44-323 Połomia
Szkolna 17

Kontakt
Godziny otwarcia
Filia nr 2 - Biblioteka w Gogołowej
44-323 Gogołowa
Wiejska 89

Kontakt
Godziny otwarcia

Dla osób niedowidzących

  1. Wybierz styl kontrastu
  2. Wybierz rozmiar czcionki

Zastosuj