Korzystając z niniejszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies na bazie aktualnych ustawień przeglądarki (są one zapisywane lokalnie w pamięci Twojego komputera lub telefonu). Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies do zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu, w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkowników. Z plików cookies mogą też korzystać współpracujące z nami firmy. W Twojej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies:
Google Chrome  • Mozilla Firefox  • Microsoft Internet Explorer  • Opera  • Apple Safari

lut
15
2018
Czytają, bo to uwielbają ...

Data: 15 lutego 2018


Biblioteka Publiczna nagrodziła najbardziej aktywnych czytelników naszej gminy. Warunkiem uczestnictwa w konkursie było posiadanie swojego ''konta'' w naszej bibliotece. Rekordzistka wypożyczyła ponad 400 woluminów. Poznajmy zatem naszych najaktywniejszych czytelników:

Biblioteka w Mszanie:

Kategoria dorośli:                                                       Kategoria dziecięco-młodzieżowa:

Anna Mrozek (407)                                               Amelia Stanich (162)

Justyna Stanich (394)                                          Emilia Książek (76)   

Barbara Błatoń (373)                                            Michał Tatarczyk (70)

Biblioteka w Połomi:

Kategoria dorośli:                                                   Kategoria dziecięco-młodzieżowa:

 Sonia Molenda (212)                                           Daria Krakowczyk (136)

 Irena  Witoszek (122)                                          Julia Lewandowska (96)

 Krystyna Antończyk (13)                                     Nadia Rduch (84)

Biblioteka w Gogołowej:

Kategoria dorośli:                                                            Kategoria dziecięco-młodzieżowa:

Barbara Matuszczyk (99)                                           Patrycja Sobik (31)

Alina Winkler (61)                                                       Wiktoria Zdziarska (17)

Mirosława Trybuś (55)                                                 Emilia Zozworek (17)

GRATULUJEMY !!!!!!!

król julian

 

 

Dodane przez
MW
Bibliotekarz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mszanie

sty
29
2018
Zbigniewowi Herbertowi ...

Data: 29 stycznia 2018


28 lipca 2018 r. minie 20 lat od śmierci Zbigniewa Herberta - "jednego z najwybitniejszych poetów polskich i europejskich XX wieku. Z tej okazji Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, w uznaniu ogromnych zasług Artysty, postanawia oddać Mu hołd". "W epoce kryzysu wartości i głębokiego zwątpienia Zbigniew Herbert zawsze stał po stronie zasad: w sztuce – kanonu piękna, hierarchii i rzemiosła, w życiu – kodeksów etycznych, jasno rozróżniających pojęcia dobra i zła. Był uosobieniem wierności – samemu sobie i słowu. W swojej poezji wyrażał umiłowanie wolności, wiarę w godność jednostki i jej moralną siłę. Patriotyzm rozumiał jako miłość surową, wymagającą solidarności z poniżonymi i cierpliwej pracy nad  przywracaniem pojęciom ich rzeczywistych znaczeń" - napisano w uchwale. Podkreślono w niej, że Herbert wprowadził do polszczyzny wiele zdań "budujących naszą tożsamość i wyobraźnię", z których najważniejsze brzmi: "Bądź wierny Idź". "Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, głęboko przekonany o wyjątkowym znaczeniu Jego twórczości, ustanawia rok 2018 Rokiem Zbigniewa Herberta" - zaakcentowano w uchwale.  Zbigniew Herbert to jeden z najważniejszych polskich autorów XX w., twórca cyklu poetyckiego "Pan Cogito", eseista, dramatopisarz i autor słuchowisk. Od końca lat 60. wymieniany był jako jeden z kandydatów do literackiej Nagrody Nobla. W latach 80. był jednym z głównych poetów związanych z polską opozycją antykomunistyczną. Jego wiersze popularyzowali bardowie: Przemysław Gintrowski i Jacek Kaczmarski. Herbert żartobliwie nazywał sam siebie "tekściarzem Gintrowskiego". Od 1986 r. poeta mieszkał w Paryżu, gdzie współpracował z "Zeszytami Literackimi". Po powrocie do Polski w 1991 r. poświęcił się działalności społecznej oraz komentowaniu wydarzeń politycznych. Do końca życia intensywnie pracował - jego ostatni tom, "Epilog burzy", ukazał się kilka miesięcy przed śmiercią poety w 1998 r. Do najsłynniejszych prac Herberta należą tomy poezji: "Struna światła" (1956), "Studium przedmiotu" (1961) i "Pan Cogito" (1974), a także książki eseistyczne: "Barbarzyńca w ogrodzie" (1962) i "Martwa natura z wędzidłem" (1993). Poeta jest kawalerem Orderu Orła Białego, laureatem Nagrody Fundacji im. Kościelskich, Nagrody im. Herdera, Nagrody Polskiego PEN Clubu im. Jana Parandowskiego, Nagrody Jerozolimskiej i nagrody Złotego Mikrofonu.(PAP)

chcę skręcić do katedry

widok się nagle urywa

(...)

a przecież dobrze wiem

to nie jest ślepa ulica

ocean lotnej pamięci

podmywa kruszy obrazy

w końcu zostanie kamień

na którym mnie urodzono

co noc

staję boso

przed zatrzaśniętą bramą

mego miasta

Moje miasto z tomu Hermes, pies i gwiazda

 

Dodane przez
MW
Bibliotekarz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mszanie

sty
16
2018
"Baśnie świata" - ferie w Bibliotece w Gogołowej

Data: 16 stycznia 2018


W ferie Filia nr 2 w Gogołowej zaprasza dzieci na zajęcia pt. „Baśnie świata”.

Zajęcia odbędą się w dniach: od 05 lutego do 09 lutego 2018 r. (poniedziałek - piątek) w godz. od 11:00 do 13:00.

Dzieci poznają piękne baśnie z różnych stron świata i wezmą udział w zabawach plastyczno-ruchowych.

Serdecznie zapraszamy!

plakat_ferie 2018_Baśnie świata_1

Dodane przez
ESH
Bibliotekarz w Filii nr 2 - Biblioteka w Gogołowej

sty
16
2018
Biblioteka w Gogołowej nieczynna

Data: 16 stycznia 2018


Uprzejmie informujemy, że 18 stycznia 2018 r. (czwartek) Filia nr 2 Biblioteki w Gogołowej będzie nieczynna. Za utrudnienia przepraszamy!

Dodane przez
ESH
Bibliotekarz w Filii nr 2 - Biblioteka w Gogołowej

gru
20
2017
Życzenia świąteczne

Data: 20 grudnia 2017


Koło stołu stoją próżne;

I z opłatkiem każdy swoim

Idzie do nich spłacać dłużne;

I pokłada na talerzu

Anielskiego chleba okruchy;

Bo na tych krzesłach siedzą duchy

Wincenty Pol, "Pieśń o domu naszym"

Niech te Święta będą dla Państwa czasem wyjątkowym, pełnym radosnych przeżyć oraz spotkań z Bliskimi, kiedy wigilijny stół jednoczy, a rodzinna atmosfera daje poczucie ciepła i otuchy. Oby wszystkie dni w Nowym Roku były szczęśliwe, obfitowały w sukcesy osobiste i zawodowe oraz spełniające się postanowienia, plany i marzenia. Pracownicy GBP w Mszanie.

wigilia_rot_tcm29-158999

 

Dodane przez
MW
Bibliotekarz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mszanie

lis
23
2017
Wyniki naboru

Data: 23 listopada 2017


Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy młodszego bibliotekarza Gminnej Biblioteki Publicznej w Mszanie - Filii nr 2 w Gogołowej.

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Mszanie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy młodszego bibliotekarza w Filii nr 2 Gminnej Biblioteki Publicznej w Mszanie została wybrana Pani Eliza Sicińska- Hajska, zam. w Mszanie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja Rekrutacyjna po przeprowadzeniu procedury naboru wskazała wyżej wymienioną do objęcia przedmiotowego stanowiska jako kandydatkę, która spełniła wszystkie wymogi formalne oraz wykazała się znajomością zagadnień z zakresu określonego w ogłoszeniu, a w procesie rekrutacji otrzymała najwyższą liczbę punktów.

Irena Kuś

Dyrektor GBP Mszana

 

Dodane przez
MW
Bibliotekarz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mszanie

lis
10
2017
Nowi czytelnicy z Ośrodka Wsparcia

Data: 10 listopada 2017


Wczoraj Bibliotekę nr 1 w Połomi odwiedzili wychowankowie miejscowego Ośrodka Wsparcia dla dorosłych osób niepełnosprawnych.

Odbyły się zajęcia biblioteczne, po których zbiór czytelników biblioteki powiększył się o nowych członków.

Cieszymy się z każdego nowego czytelnika, gdyż świadczy to o tym, że czytanie książek nie zanika. Wręcz przeciwnie, odnotowujemy większą liczbę wypożyczeń, co napawa nas optymizmem.

Na koniec jeszcze krótki cytat Jarosława Iwaszkiewicza:

Co czytać? – Wszystko. Jeżeli się pragnie wyciągać pożytek z czytania, wyciąga się go z każdego czytania. Bo czytanie to jest odnajdywanie własnych bogactw i własnych możliwości przy pomocy cudzych słów.

Filia nr 1

Dodane przez
JS
Bibliotekarz w Filii nr 1 - Biblioteka w Połomi

lis
8
2017
Ogłoszenie

Data: 08 listopada 2017


Dyrektor

Gminnej Biblioteki Publicznej w Mszanie

44-325 Mszana ul. Mickiewicza 92

 

ogłasza nabór na wolne stanowisko  Młodszego Bibliotekarza w GBP Mszana – Filia nr 2  w Gogołowej przy ul. Wiejskiej 89 – pełny etat.

 

  1. 1.      Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- wykształcenie wyższe - preferowany kierunek - bibliotekoznawstwo, filologia polska

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

-  brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z  oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

- nieposzlakowana opinia,

- stan zdrowia pozwalający na pracę na w/w stanowisku,

- znajomość przepisów z zakresu funkcjonowania bibliotek.

 

  1. 2.      Wymagania dodatkowe:

-  umiejętność samodzielnej organizacji pracy,

-  biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych,

- swobodne korzystanie z internetu i umiejętność wykorzystywania go w pracy,

- znajomość rynku wydawniczego,

- umiejętność pracy z dziećmi i młodzieżą,

- sumienność, obowiązkowość, zaangażowanie,

- zdolności manualne, plastyczne i artystyczne

- kandydat powinien posiadać cechy osobowe i umiejętności niezbędne do

bezpośredniej pracy z czytelnikami.

 

  1. 3.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- udostępnianie zbiorów w bibliotece i na zewnątrz zgodnie z obowiązującymi

regulaminami,

- udostępnianie użytkownikom komputerów i pomoc w korzystaniu z nich,

- dobór i selekcja księgozbioru,

- planowanie i koordynowanie działań promocyjnych ( spotkań z autorami, zajęcia czytelnicze dla dzieci, przeprowadzanie konkursów)

- prowadzenie obowiązującej dokumentacji bibliotecznej ( planowanie, statystyka,  sprawozdawczość),

- dbałość o stan powierzonego księgozbioru i mienia biblioteki,

- utrzymanie czystości i porządku na terenie biblioteki,

 

  1. 4.      Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,

- życiorys ( CV),

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę,

- kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie,

- oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za

umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie o braku przeciwwskazań w stanie zdrowia do wykonywania pracy na stanowisku bibliotekarza,

- oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celach przeprowadzenia naboru na określone stanowisko.

  1. 5.      Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać do dnia 17.11.2017 rok w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mszanie ul. Mickiewicza 92, w godzinach pracy biblioteki.

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją „ Nabór na stanowisko bibliotekarza”

Aplikacje, które wpłyną po upływie wyżej wymienionego terminu, lub w sposób inny niż podano w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane w procesie rekrutacji.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie GBP Mszana, oraz stronie internetowej i BIP  Urzędu Gminy Mszana.

  1. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 47 200 20

Irena Kuś

Dyrektor GBP Mszana

 

 

Dodane przez
MW
Bibliotekarz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mszanie

paź
2
2017
Jesteśmy dżentelmenami i fajnymi chłopakami

Data: 02 października 2017


29 września filia nr 1 w Połomi zorganizowała zajęcia biblioteczne z okazji Dnia Chłopaka dla dzieci z V i VI grupy miejscowego przedszkola.

Na zajęciach przedszkolaki dowiedziały się kto to jest dżentelmen, co to jest dobre wychowanie i co należy robić, aby być fajnym chłopakiem. Zabawy i śmiechu było co niemiara.

Na zakończenie zajęć odbyła się ceremonia przyjęcia chłopców do "Klubu Dżentelmena", poprzez nadanie każdemu krawata z odciśniętymi ustami koleżanek.

Dzień ChłopakaDzień Chłopaka

 

Dodane przez
JS
Bibliotekarz w Filii nr 1 - Biblioteka w Połomi

wrz
4
2017
Narodowe Czytanie w Mszanie

Data: 04 września 2017


Za nami ogólnopolska akcja Narodowego Czytania. 2 września w Mszanie w świetlicy OSP czytaliśmy "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego. Fragmenty utworu czytali członkowie Zespołu Śpiewaczego "Mszanianka". W przerwach między scenami dramatu Zespół, któremu akompaniował akordeonista pięknie prezentował przyśpiewkę:

"Miałeś, chamie, złoty róg,

miałeś, chamie, czapkę z piór:

czapkę wicher niesie,

róg huka po lesie,

ostał ci się ino sznur,

ostał ci się ino sznur."

Czytaniu towarzyszył quiz z nagrodami książkowymi, dotyczący tematyki "Wesela". Ponadto każdy uczestnik czytania miał okazję otrzymać pamiątkowy stempel potwierdzający udział w Narodowym Czytaniu. W czasie spotkania mogliśmy również zobaczyć symbol niemocy i uśpienia, czyli słomianego Chochoła.

Akcja "Narodowe Czytanie" organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólna lektura "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W latach kolejnych czytano dzieła Aleksandra Fredry, "Trylogę " Henryka Sienkiewicza, "Lalkę" Bolesława Prusa i "Quo vadis" Sienkiewicza.

21397361_2100711320156590_973049004_n21248581_842053615973134_2325141061603780339_o

Dodane przez
ESH
Bibliotekarz w Filii nr 2 - Biblioteka w Gogołowej
Pokaż wszystkie wpisy w tym dziale
Gminna Biblioteka Publiczna w Mszanie
44-325 Mszana
Mickiewicza 92

Kontakt
Godziny otwarcia
Filia nr 1 - Biblioteka w Połomi
44-323 Połomia
Szkolna 17

Kontakt
Godziny otwarcia
Filia nr 2 - Biblioteka w Gogołowej
44-323 Gogołowa
Wiejska 89

Kontakt
Godziny otwarcia

Dla osób niedowidzących

  1. Wybierz styl kontrastu
  2. Wybierz rozmiar czcionki

Zastosuj