Korzystając z niniejszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies na bazie aktualnych ustawień przeglądarki (są one zapisywane lokalnie w pamięci Twojego komputera lub telefonu). Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies do zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu, w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkowników. Z plików cookies mogą też korzystać współpracujące z nami firmy. W Twojej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies:
Google Chrome  • Mozilla Firefox  • Microsoft Internet Explorer  • Opera  • Apple Safari

lis
23
2017
Wyniki naboru

Data: 23 listopada 2017


Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy młodszego bibliotekarza Gminnej Biblioteki Publicznej w Mszanie - Filii nr 2 w Gogołowej.

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Mszanie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy młodszego bibliotekarza w Filii nr 2 Gminnej Biblioteki Publicznej w Mszanie została wybrana Pani Eliza Sicińska- Hajska, zam. w Mszanie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja Rekrutacyjna po przeprowadzeniu procedury naboru wskazała wyżej wymienioną do objęcia przedmiotowego stanowiska jako kandydatkę, która spełniła wszystkie wymogi formalne oraz wykazała się znajomością zagadnień z zakresu określonego w ogłoszeniu, a w procesie rekrutacji otrzymała najwyższą liczbę punktów.

Irena Kuś

Dyrektor GBP Mszana

 

Dodane przez
MW
Bibliotekarz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mszanie

lis
10
2017
Nowi czytelnicy z Ośrodka Wsparcia

Data: 10 listopada 2017


Wczoraj Bibliotekę nr 1 w Połomi odwiedzili wychowankowie miejscowego Ośrodka Wsparcia dla dorosłych osób niepełnosprawnych.

Odbyły się zajęcia biblioteczne, po których zbiór czytelników biblioteki powiększył się o nowych członków.

Cieszymy się z każdego nowego czytelnika, gdyż świadczy to o tym, że czytanie książek nie zanika. Wręcz przeciwnie, odnotowujemy większą liczbę wypożyczeń, co napawa nas optymizmem.

Na koniec jeszcze krótki cytat Jarosława Iwaszkiewicza:

Co czytać? – Wszystko. Jeżeli się pragnie wyciągać pożytek z czytania, wyciąga się go z każdego czytania. Bo czytanie to jest odnajdywanie własnych bogactw i własnych możliwości przy pomocy cudzych słów.

Filia nr 1

Dodane przez
JS
Bibliotekarz w Filii nr 1 - Biblioteka w Połomi

lis
8
2017
Ogłoszenie

Data: 08 listopada 2017


Dyrektor

Gminnej Biblioteki Publicznej w Mszanie

44-325 Mszana ul. Mickiewicza 92

 

ogłasza nabór na wolne stanowisko  Młodszego Bibliotekarza w GBP Mszana – Filia nr 2  w Gogołowej przy ul. Wiejskiej 89 – pełny etat.

 

 1. 1.      Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- wykształcenie wyższe - preferowany kierunek - bibliotekoznawstwo, filologia polska

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

-  brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z  oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

- nieposzlakowana opinia,

- stan zdrowia pozwalający na pracę na w/w stanowisku,

- znajomość przepisów z zakresu funkcjonowania bibliotek.

 

 1. 2.      Wymagania dodatkowe:

-  umiejętność samodzielnej organizacji pracy,

-  biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych,

- swobodne korzystanie z internetu i umiejętność wykorzystywania go w pracy,

- znajomość rynku wydawniczego,

- umiejętność pracy z dziećmi i młodzieżą,

- sumienność, obowiązkowość, zaangażowanie,

- zdolności manualne, plastyczne i artystyczne

- kandydat powinien posiadać cechy osobowe i umiejętności niezbędne do

bezpośredniej pracy z czytelnikami.

 

 1. 3.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- udostępnianie zbiorów w bibliotece i na zewnątrz zgodnie z obowiązującymi

regulaminami,

- udostępnianie użytkownikom komputerów i pomoc w korzystaniu z nich,

- dobór i selekcja księgozbioru,

- planowanie i koordynowanie działań promocyjnych ( spotkań z autorami, zajęcia czytelnicze dla dzieci, przeprowadzanie konkursów)

- prowadzenie obowiązującej dokumentacji bibliotecznej ( planowanie, statystyka,  sprawozdawczość),

- dbałość o stan powierzonego księgozbioru i mienia biblioteki,

- utrzymanie czystości i porządku na terenie biblioteki,

 

 1. 4.      Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,

- życiorys ( CV),

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę,

- kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie,

- oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za

umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie o braku przeciwwskazań w stanie zdrowia do wykonywania pracy na stanowisku bibliotekarza,

- oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celach przeprowadzenia naboru na określone stanowisko.

 1. 5.      Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać do dnia 17.11.2017 rok w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mszanie ul. Mickiewicza 92, w godzinach pracy biblioteki.

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją „ Nabór na stanowisko bibliotekarza”

Aplikacje, które wpłyną po upływie wyżej wymienionego terminu, lub w sposób inny niż podano w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane w procesie rekrutacji.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie GBP Mszana, oraz stronie internetowej i BIP  Urzędu Gminy Mszana.

 1. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 47 200 20

Irena Kuś

Dyrektor GBP Mszana

 

 

Dodane przez
MW
Bibliotekarz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mszanie

paź
2
2017
Jesteśmy dżentelmenami i fajnymi chłopakami

Data: 02 października 2017


29 września filia nr 1 w Połomi zorganizowała zajęcia biblioteczne z okazji Dnia Chłopaka dla dzieci z V i VI grupy miejscowego przedszkola.

Na zajęciach przedszkolaki dowiedziały się kto to jest dżentelmen, co to jest dobre wychowanie i co należy robić, aby być fajnym chłopakiem. Zabawy i śmiechu było co niemiara.

Na zakończenie zajęć odbyła się ceremonia przyjęcia chłopców do "Klubu Dżentelmena", poprzez nadanie każdemu krawata z odciśniętymi ustami koleżanek.

Dzień ChłopakaDzień Chłopaka

 

Dodane przez
JS
Bibliotekarz w Filii nr 1 - Biblioteka w Połomi

wrz
4
2017
Narodowe Czytanie w Mszanie

Data: 04 września 2017


Za nami ogólnopolska akcja Narodowego Czytania. 2 września w Mszanie w świetlicy OSP czytaliśmy "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego. Fragmenty utworu czytali członkowie Zespołu Śpiewaczego "Mszanianka". W przerwach między scenami dramatu Zespół, któremu akompaniował akordeonista pięknie prezentował przyśpiewkę:

"Miałeś, chamie, złoty róg,

miałeś, chamie, czapkę z piór:

czapkę wicher niesie,

róg huka po lesie,

ostał ci się ino sznur,

ostał ci się ino sznur."

Czytaniu towarzyszył quiz z nagrodami książkowymi, dotyczący tematyki "Wesela". Ponadto każdy uczestnik czytania miał okazję otrzymać pamiątkowy stempel potwierdzający udział w Narodowym Czytaniu. W czasie spotkania mogliśmy również zobaczyć symbol niemocy i uśpienia, czyli słomianego Chochoła.

Akcja "Narodowe Czytanie" organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólna lektura "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W latach kolejnych czytano dzieła Aleksandra Fredry, "Trylogę " Henryka Sienkiewicza, "Lalkę" Bolesława Prusa i "Quo vadis" Sienkiewicza.

21397361_2100711320156590_973049004_n21248581_842053615973134_2325141061603780339_o

Dodane przez
MZ
Młodszy Bibliotekarz w Filii nr 2 - Biblioteka w Gogołowej

sie
22
2017
Narodowe Czytanie "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego

Data: 22 sierpnia 2017


baner_poziomy_wyspianski (1)

 Gminna Biblioteka Publiczna i Urząd Gminy w Mszanie zapraszają na V edycję akcji "Narodowe Czytanie", które odbędzie 2 września 2017 roku się w Parku Aktywnej Rekreacji  w Mszanie o godzinie 15.00. Fragmenty dramatu czytać będą członkowie Zespołu Śpiewaczego "Mszanianka". 

"Wesele" Stanisława Wyspiańskiego jest lekturą Narodowego Czytania w 2017 roku. Dramat Wyspiańskiego zwyciężył podczas internetowego głosowania spośród czterech propozycji. Dzieło Wyspiańskiego konkurowało z Przedwiośniem Stefana Żeromskiego, Pamiątkami Soplicy Henryka Rzewuskiego i Beniowskim Juliusza Słowackiego.

„Serdecznie zapraszam wszystkich Państwa do wspólnego czytania Wesela, do lektury, która wydobędzie różnorodność bohaterów, wyjątkową scenerię, bogactwo odniesień” – napisał w liście inaugurującym akcję Prezydent RP Andrzej Duda.

Dodane przez
MZ
Młodszy Bibliotekarz w Filii nr 2 - Biblioteka w Gogołowej

sie
21
2017
Wakacyjne puzzlowanie

Data: 21 sierpnia 2017


DSC_0046

 

W jeden z sierpniowych piątków dzieci i młodzież spotkały się w Bibliotece w Gogołowej aby wspólnie układać puzzle. Roboty było dużo, bo razem ułożyliśmy prawie 2000 elementów. Była też zabawa w kalambury i wspólne czytanie. Tym razem czytaliśmy kawały i dowcipy, więc śmiechu było co niemiara.

DSC_0050

DSC_0048

Dodane przez
MZ
Młodszy Bibliotekarz w Filii nr 2 - Biblioteka w Gogołowej

lip
18
2017
Dlaczego lubimy bibliotekę ?

Data: 18 lipca 2017


Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, do obejrzenia wystawy prac plastycznych wykonanych przez dzieci i młodzież ZS w Mszanie. Prace powstały z okazji święta Urodzin Biblioteki. Dlaczego lubimy bibliotekę?

Dodane przez
MW
Bibliotekarz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mszanie

cze
9
2017
Czytanie zbliża, to fakt!

Data: 09 czerwca 2017


"Czytanie zbliża" to hasło tegorocznego XVI OgólniopolskiegoTygodnia Czytania Dzieciom. Biblioteka Publiczna w Połomi wprowadzała to hasło w czyn, przyłączając się do obchodów tego tygodnia. Bibliotekarka odwiedziła miejscowe przedszkole, w którym czytała książki dzieciom z wszystkich grup przedszkolnych.P1060846

Właśnie te dwa słowa to dla dzieci bardzo ważna rzecz.

1. Czytanie daje dziecku:

 • obszerną wiedzę
 • poczucie własnej wartości
 • pobudzanie wyobraźni
 • sprawność językową
 • umiejętność myślenia
 • zdolność koncentracji
 • swobodę komunikowania się

2. Bliskość to poczucie:

 • bezpieczeństwa
 • ciepła
 • miłości

oraz wspólnie spędzony czas, tak ważny dla każdego dziecka.

Jak widać są to dwa proste słowa, a znaczą tak wiele.

Na koniec przypomnijmy sobie jeszcze jedno hasło kampanii Cała Polska czyta dzieciom, tj." Czytaj dziecku 20 minut dziennie. Codziennie."

 

Dodane przez
JS
Bibliotekarz w Filii nr 1 - Biblioteka w Połomi

maj
31
2017
Czytanie zbliża

Data: 31 maja 2017


czytanie_zblizaW dniach 3 – 10 czerwca 2017 r. odbędzie się XVI Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom (XVI OTCD), pod hasłem „CZYTANIE ZBLIŻA”.  Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom to największe doroczne święto w ramach, trwającej nieprzerwanie od 2001 roku, kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”. Co roku, Tydzień Czytania mobilizuje do aktywnej promocji czytelnictwa ponad 9240 wolontariuszy kampanii czytania oraz placówki, instytucje i społeczeństwo w całym kraju. W wielu miejscowościach Tydzień Czytania Dzieciom jest od lat stałym, i często jedynym, dużym wydarzeniem kulturalnym z udziałem lokalnych osobistości, władz samorządowych i mediów. Wypełniają go tysiące imprez czytelniczych, bajkowe parady i festyny, spotkania z autorami książek, konkursy literackie i plastyczne związane z lekturami oraz przedstawienia i zabawy inspirowane literaturą dziecięcą. Oficjalna inauguracja XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom z udziałem autorów książek dla dzieci i znanych aktorów odbędzie się podczas Nocy Bibliotek, 3 czerwca w Multimedialnej Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI, przy ulicy Tynieckiej w Warszawie.

Dodane przez
MW
Bibliotekarz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mszanie
Pokaż wszystkie wpisy w tym dziale
Gminna Biblioteka Publiczna w Mszanie
44-325 Mszana
Mickiewicza 92

Kontakt
Godziny otwarcia
Filia nr 1 - Biblioteka w Połomi
44-323 Połomia
Szkolna 17

Kontakt
Godziny otwarcia
Filia nr 2 - Biblioteka w Gogołowej
44-323 Gogołowa
Wiejska 89

Kontakt
Godziny otwarcia

Dla osób niedowidzących

 1. Wybierz styl kontrastu
 2. Wybierz rozmiar czcionki

Zastosuj