cze
18
2018
XVII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom

Data: 18 czerwca 2018


Czytanie łączy to hasło tegorocznego XVII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom, w ramach  którego, odbyło się spotkanie w Świetlicy Środowiskowej w Połomi. Organizatorem akcji, która miała postać Potyczek słownych, była Gminna Biblioteka Publiczna w Połomi.

P1070871

Konkurencje potyczek były różne: skojarzenia, kalambury, wymyślanie zaklęć, głuchy telefon i wiele innych. Uczestnicy poza tym wysłuchali wiersza Juliana Tuwima "Lokomotywa", do którego robili ilustracje oraz bajki Artura Andrusa " O dentyście, który bał się małego Franka".

Dzieci okazały się bardzo kreatywne i mimo, że rozbieżność wiekowa uczestników była duża, to potwierdziło się hasło, że czytanie łączy.

P1070865

Dodane przez
JS
Bibliotekarz w Filii nr 1 - Biblioteka w Połomi

cze
11
2018
Dwa wydarzenia za nami!

Data: 11 czerwca 2018


W zeszłym tygodniu nasza biblioteka wzięła udział w dwóch ogólnopolskich akcjach: "Jak nie czytam, jak czytam" (w piątek, 08 czerwca) i w "Nocy Bibliotek" (w sobotę, 09 czerwca).

Obie akcje mają za zadanie promocję czytelnictwa, nie tylko wśród dzieci i młodzieży, ale także lokalnej społeczności.

Na obszerne relacje i do bogatej fotogalerii zapraszamy na nasz profil na Facebooku.

edfdav

Dodane przez
ESH
Bibliotekarz w Filii nr 2 - Biblioteka w Gogołowej

cze
8
2018
Noc Bibliotek

Data: 08 czerwca 2018


noc bibliotek_2018_logo

IV wydanie ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek odbędzie się w sobotę 9 czerwca 2018 r. W bibliotece w Mszanie spotykamy się z pierwszakami z tutejszej szkoły o godz.18:00. Przewidziano mnóstwo atrakcji i mały poczęstunek :-) Zabawa potrwa do 22:00.

 

Dodane przez
ESH
Bibliotekarz w Filii nr 2 - Biblioteka w Gogołowej

cze
7
2018
Finał konkursu na limeryk

Data: 07 czerwca 2018


W środę, 06 czerwca o 16:00 w Bibliotece w Mszanie odbył się finał konkursu "Baw się z nami słowami - limeryk".

Na konkurs wpłynęło blisko 50 limeryków, w tym limeryki pisane gwarą śląską, limeryki stworzone zespołowo lub po kilka limeryków jednego autora. Parę limeryków poświęcono ważnemu problemowi ekologii.

Autorzy byli bardzo pomysłowi! Co ciekawe, prace oprócz treści, zawierały też piękną oprawę graficzną :-).

Komisja konkursowa miała nie lada zadanie, by wybrać najlepsze limeryki.

Po burzliwych naradach wyłoniono zwycięzców:

A) Kategoria "Szkoła podstawowa":

I miejsce: Tymoteusz Skwira

II miejsce: Julia Piechoczek

III miejsce: Emilia Kloch

B) Kategoria "Gimnazjum":

I miejsce: Monika Pinior

II miejsce: Natalia Zając

III miejsce: Krzysztof Piszczek

C) Kategoria "Gwara śląska":

I miejsce: Zuzanna Płaczek

D) Kategoria "Dorośli":

I miejsce: Anna Maria Pukowiec

II miejsce: Monika Kowalska

III miejsce: Ewa Pukowiec

Wyróżnienia (alfabetycznie):

Ewelina Kin, Julia Kochańska, Oliwia Nowosad, Mikołaj Skwira, Wojciech Ułanowicz.

Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe, a każdy z uczestników - dyplom. W imieniu nieobecnych osób - nagrody i dyplomy odebrały Panie Nauczycielki, które wspomagały cały twórczy proces ;-)

Część limeryków odczytali sami autorzy, a część zaprezentowała P. Justyna z naszej biblioteki.

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy i życzymy dalszych przygód z zabawą słowami!

Szczególne podziękowania składamy Paniom Nauczycielkom ze Szkoły w Mszanie za ogromne zaangażowanie, mobilizację i wsparcie uczniów!

Dziękujemy Paniom: Anecie Kawalerowicz, Monice Kowalskiej, Annie Marii Pukowiec, Ewie Pukowiec oraz Bożenie Zarańskiej.

Prace konkursowe są wyeksponowane w Bibliotece w Mszanie, można je oglądać w godzinach pracy biblioteki.

Już teraz zapraszamy do dalszej zabawy z nami słowami :-)

Więcej zdjęć w galerii lub na naszym Facebooku.

Dodane przez
ESH
Bibliotekarz w Filii nr 2 - Biblioteka w Gogołowej

cze
4
2018
Czytanie łączy

Data: 04 czerwca 2018


"Czytanie łączy" w dniach 2 – 10 czerwca 2018 r. odbędzie się w całym kraju XVII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom (XVII OTCD), w którym tradycyjnie już wezmą udział dziesiątki tysięcy dzieci z kilku tysięcy miast i miejscowości w całym kraju.Tydzień Czytania to największe doroczne święto w ramach trwającej nieprzerwanie od 2001 roku kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”. W wielu miejscowościach Tydzień Czytania Dzieciom jest od lat stałym i dużym wydarzeniem kulturalnym.

PLAKAT

Dodane przez
MW
Bibliotekarz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mszanie

cze
1
2018
Klauzula informacyjna

Data: 01 czerwca 2018


Do przetwarzania danych osobowych

W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1) informujemy, iż:

 1. Administrator danych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Mszanie reprezentujący Gminną Bibliotekę Publiczną w Mszanie z siedzibą w Mszanie 44-325 Mszana, Mickiewicza 92.

 1. Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, w osobie :Pana Jerzego Mazura,

z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

 1. adres poczty elektronicznej: iod@mszana.ug.gov.pl

 2. nr telefonu 32-4759758 

 3. pisemnie na adres siedziby Administratora.

 1. Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna.

 1. Pani/Pana dane przetwarzane będą w związku z realizacją zadań własnych

  bądź zleconych określonych przepisami prawa, w celu realizacji przysługujących uprawnień, bądź spełnienia przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Mszanie obowiązków określonych przepisami prawa albo jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

 2. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.

 3. Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pan/Pani poproszony/a o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

 1. Odbiorcy danych osobowych.

W związku z przetwarzaniem danych w celu wynikającego z przepisów prawa, dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

 1. Okres przechowywania danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Mszanie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą, dostępu do danych osobowych.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

  1. dostępu do treści swoich danych osobowych,

  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

  3. usunięcia swoich danych osobowych,

  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

  5. przenoszenia swoich danych osobowych,

  6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

 1. Prawo do cofnięcia zgody.

Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pan/Pani prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.

Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:

 1. ustawowym,

 2. umownym,

 3. warunkiem zawarcia umowy,

do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.

 1. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

 2. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.

 3. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Dodane przez
MW
Bibliotekarz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mszanie

maj
28
2018
Finał konkursu na limeryk

Data: 28 maja 2018


Miło nam poinformować, że na konkurs "Baw się z nami słowami - limeryk" wpłynęło blisko 50 prac. Dziękujemy :-)

Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców, jednak uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w środę, 6 czerwca o godz. 16:00 w siedzibie Biblioteki w Mszanie.

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników i naszych czytelników na środowe spotkanie i wystawę prac, która będzie towarzyszyła finałowi konkursu na najlepszy limeryk.

podium

Dodane przez
ESH
Bibliotekarz w Filii nr 2 - Biblioteka w Gogołowej

maj
24
2018
Literackie podchody

Data: 24 maja 2018


O tym, że zajęcia biblioteczne mogą być ciekawe, przekonali się gimnazjaliści klas III z Gimnazjum w Mszanie. Młodzież wzięła udział w literackich podchodach podczas których, musieli wykazać się wiedzą z języka polskiego, zajęć ruchowych i znajomością mszańskiej biblioteki publicznej.

PodchodyPodchody

Nagrodą za wygraną w podchodach była "5" wpisana przez p. Monikę Kowalską do dziennika. Było więc o co walczyć!

Podchody

Zabawa była udana, a wiedza uczestników duża.

Galeria zdjęć: Podchody

Dodane przez
JS
Bibliotekarz w Filii nr 1 - Biblioteka w Połomi

maj
17
2018
Ogłoszenie!

Data: 17 maja 2018


Wójt Gminy Mszana ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Mszanie.

Treść ogłoszenia tutaj: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora

 

Dodane przez
JS
Bibliotekarz w Filii nr 1 - Biblioteka w Połomi

maj
16
2018
Wizyta wychowanków Świetlicy Środowiskowej

Data: 16 maja 2018


"Fajne Edki" to nazwa grupy wymyślona przez wychowanków Świetlicy Środowiskowej w Połomi, na potrzeby zajęć bibliotecznych przeprowadzonych w Filii nr 1.

P1070728

Zajęcia miały formę podchodów z licznymi zagadkami, łamigłówkami  i mapą skarbów, który ukryty był w czytelni biblioteki.

P1070750

Dodane przez
JS
Bibliotekarz w Filii nr 1 - Biblioteka w Połomi
Pokaż wszystkie wpisy w tym dziale
Gminna Biblioteka Publiczna w Mszanie
44-325 Mszana
Mickiewicza 92

Kontakt
Godziny otwarcia
Filia nr 1 - Biblioteka w Połomi
44-323 Połomia
Szkolna 17

Kontakt
Godziny otwarcia
Filia nr 2 - Biblioteka w Gogołowej
44-323 Gogołowa
Wiejska 89

Kontakt
Godziny otwarcia

Dla osób niedowidzących

 1. Wybierz styl kontrastu
 2. Wybierz rozmiar czcionki

Zastosuj