W poniedziałek, 25.01.2021 r. o godz. 12:00 nastąpiło uroczyste otwarcie biblioteki w Połomi, w której przeprowadzony był generalny remont. Z racji obostrzeń, związanych z pandemią COVID-19, uroczystość miała kameralny charakter. Wśród gości znalazły się władze Gminy Mszana: Wójt, p. Mirosław Szymanek, Zastępca Wójta, p. Błażej Tatarczyk, Sekretarz Gminy Joanna Szymańska, Skarbnik Gminy Małgorzata Gąsior oraz p. Jacek Wnuk, zajmujący się promocją gminy. Gośćmi byli również p. Magdalena Herman – Sołtys Połomi, p. Marek Liśnikowski – Przewodniczący Rady Gminy oraz Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu Śl., p. Ewa Wrożyna-Chałupska wraz z Instruktor Biblioteki, p. Dorotą Zubelewicz.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonał Wójt Mirosław Szymanek i Dyrektor biblioteki w Mszanie, Eliza Sicińska-Hajska, która następnie przedstawiła zebranym historię filii nr 1 w Połomi oraz jej remontu.
Biblioteka była nieczynna dla czytelników przez 165 dni. W tym okresie wykonano generalny remont filii: wyburzono jedną ze ścian, połączono pomieszczenia, stworzono między nimi szerokie przejście. Zniszczony, wieloletni parkiet został zastąpiony praktycznymi płytkami, ze ścian zniknął przestarzały tynk mineralny, a w jego miejsce pojawiła się gładź, wymalowana na nowoczesne, energetyzujące kolory. Całkowicie zmieniono i ulepszono oświetlenie biblioteki, a w oknach pojawiły się nowe rolety.

Prace remontowe w ramach zadania „Przebudowa z remontem części pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Połomi” trwały od sierpnia 2020 r. Ich wykonawcą była firma AFBUD Adam Fila z Rybnika. Łączny koszt przedsięwzięcia – ponad 81 tys. zł, został pokryty z budżetu GOKiR Mszana.
Remont był dopiero początkiem zmian, jakie nastąpiły w połomskiej bibliotece. Meble, które mieliśmy dotychczas, miały już swoje lata i nie nadawały się do użytku. Dzięki dotacji celowej w wys. 52 tys. zł, którą otrzymaliśmy z Urzędu Gminy Mszana – wyposażyliśmy od podstaw wyremontowaną filię. Wszystkie meble zostały wykonane na zamówienie w firmie „STOLAMEB” Stolarstwo Meblowe, Andrzej Sitko z Mszany.

Najcięższa praca czekała bibliotekarzy – po remoncie i wyposażeniu biblioteki należało z powrotem umieścić w niej cały księgozbiór, który liczył ponad 11.000 książek i w trakcie remontu składowany były w podziemiach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Połomi. W filii w Połomi trzeba było przejrzeć cały księgozbiór, książka po książce i sprawdzić, które z nich nadają się do dalszego wypożyczania, a które należy usunąć z zasobów biblioteki. Selekcja zbiorów objęła książki nieaktualne, nieprzydatne, a także zniszczone. Książki były segregowane i wielokrotnie przemieszczane z miejsca na miejsce, a następnie układane na nowych regałach. Przy średniej wadze jednej książki ok. 400 g. i 11.000 zbiorów panie „przerzuciły” kilka razy po 4,5 tony książek!

Żmudna i wytężona praca dobiegła końca, jednak trzeba było zając się również nowymi książkami, bo do biblioteki trafiły dary książkowe oraz zakupiono nowości wydawnicze ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Wszystkie te książki trzeba było opracować, wprowadzić do bibliotecznego systemu i przygotować do udostępnienia (m.in. opieczętować i obłożyć). Teraz połomska biblioteka oferuje dużo nowości, co na pewno ucieszy wszystkich czytelników, i tych dużych, i tych najmniejszych.
To wszystko wpłynęło na okres zamknięcia biblioteki, jednak mamy nadzieję, że niedogodności zostaną zrekompensowane funkcjonalnością nowej, pięknej filii nr 1, którą śmiało można określić jako bibliotekę XXI wieku.

Biblioteka dla czytelników została otwarta 26.01.2021 r., a pracować będzie następująco:
poniedziałki od 8.00 do 15.00,
wtorki od 8.00 do 15.00,
środy – nieczynne,
czwartki od 10.00 do 17.00,
piątki – nieczynne.