#TydzieńBibliotek

#DzieńBibliotekarza

W dniach 8-15 maja świętować będziemy kolejny, już XVIII, Ogólnopolski Tydzień Bibliotek.
Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Znajdziesz mnie w bibliotece”.
Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was kilka niespodzianek – koniecznie śledźcie nasz profil na Facebooku.

Tydzień Bibliotek to ogólnopolska akcja promocji czytelnictwa i bibliotek, która ma na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

Historia Programu nierozerwalnie związana jest z obecnością Polski w Unii Europejskiej. 1 maja 2004 r. doszło do największego rozszerzenia w historii UE – do wspólnoty wstąpiło 10 krajów, w tym Polska. Tydzień później pod hasłem bezpośrednio nawiązującym do akcesji – „Biblioteki w Europie były zawsze” odbył się I Tydzień Bibliotek.

W pierwszych latach było to święto ruchome, ale zawsze odbywające się w tygodniu, w którym przypadał 8 maja – Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Od kilku lat termin Programu jest stały – Tydzień Bibliotek jest realizowany od 8 do 15 maja.

Zdjęcie: plakat autorstwa Elizy Banaś, wyróżniony w konkursie na plakat Tygodnia Bibliotek 2021.