Otrzymaliśmy dotację na książki!
▶ Z przyjemnością informujemy, że Gminna Biblioteka Publiczna w Mszanie otrzymała dotację w wysokości 10.769 zł ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.
▶ Nazwa zadania: “Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobookówi/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1 w ramach NPRCz 2.0”.
▶ Otrzymana dotacja przeznaczona została w całości na wzbogacenie i uzupełnienie zbiorów centrali GBP w Mszanie oraz Filii nr 1 w Połomi i Filii nr 2 w Gogołowej.
Zapraszamy po mnóstwo nowości do naszych trzech bibliotek!
Listę zakupionych książek znajdziecie w katalogu on-line: