8 maja obchodzimy ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, który został zainicjowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w 1985 r.

Wydarzenie, początkowo skierowane tylko do bibliotekarzy, z czasem stało się powszechnie obchodzonym świętem rozpoczynającym Tydzień Bibliotek (8-15 maja).
Święto to ma na celu popularyzację książek i czytelnictwa, a także podnoszenie świadomości na temat funkcji, jakie biblioteki pełnią w naszym życiu. Są one przede wszystkim źródłem wiedzy, rozrywki kultury dla osób w każdym wieku. Biblioteki są także miejscem magicznym i otwartym dla wszystkich. To miejsce spotkań w czasie
i przestrzeni,w którym na odwiedzającego zawsze czekają dobrzy przyjaciele – książki.